Alle landets kommuner er pålagt å føre tilsyn med såkalte særskilte brannobjekter, som kan være sykehus, forsamlingslokaler, store industribedrifter og så videre.

Hensikten med tilsynet er å forebygge tap av liv, helse og store verdier som følge av brann. Eierne skal blant annet kunne dokumentere rutiner for egenkontroll eller eventuell ekstern kontroll med tekniske sikringsanlegg, opplæring av personell og brannøvelser.

DBE er ikke fornøyd med at flere kommuner ikke gjennomfører det tilsynet de er lovpålagt å gjøre, og ber nå 37 kommuner om å forklare hvorfor de ikke har satt av midler til slikt ettersyn i 2001, og hvordan gjennomføringen vil være i inneværende år.

DBE presiserer at det brannforebyggende arbeidet må prioriteres og truer med pålegg og tvangsmulkt overfor kommuner som ikke legger forholdene til rette for å få gjennomført slikt tilsyn. (NTB)