Reinsdyra hadde trukket ned mot jernbanelinjen på grunn av store mengder snø i fjellet. Flere av dyra var avlsdyr, og tapene får store økonomiske konsekvenser for reineierne, ifølge NRK.

I begynnelsen av november ble 42 reinsdyr påkjørt nord for Grong i Nord-Trøndelag. Reineiere stilte krav om at Jernbaneverket satte opp gjerder for å sikre toglinjene.

I fjor ble 1.378 dyr påkjørt på jernbanelinjer her i landet. Elg og reinsdyr er de dyrene som oftest rammes av tog.

(NTB)