Dommene mot hver tredje voldsforbryter som er blitt dømt til tvungen psykiatrisk behandling de siste ti årene, er nå opphørt. Psykiaterne mener de ikke lenger utgjør noen fare for omgivelsene, skriver Aftenposten.no.

Dersom retten kommer til at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig, vil han trolig bli dømt til tvungent psykisk helsevern. I 2001 ble det innført nye regler som skulle beskytte samfunnet mot farlige kriminelle som ikke kan dømmes til fengselsstraff.

110 personer

Under pressekonferansen i går da erklæringen ble offentliggjort, opplyste politiet at 110 personer er dømt til tvungent psykisk helsevern i Helse Sørøst de siste ti årene. Det betyr at de ble ansett for å utgjøre en fare for liv og helse.

Det politiet ikke opplyste, er at mange av disse personene allerede er fri. Det viser nye tall Aftenposten kan presentere i dag:— De 36 ansees ikke lenger å være til fare for samfunnet, sier lederen for Koordineringsenheten for dom til behandling ved Oslo Universitetssykehus, Stine Kilden. Enheten har en koordinerende funksjon mellom påtalemyndigheten og helseforetakene i Helse Sør-Øst ved etablering og gjennomføring av slike dommer.

Av de 36 personene som har sluppet ut av tvungent psykisk helsevern, er det én person som er dømt for nye alvorlige forbrytelser. Vedkommende har rukket å begå to nye forbrytelser.

Lederen for koordineringsenheten mener dette likevel er gode resultater.

— Det er mange som har fått en slik dom. Så langt har det godt veldig bra. Det er et tegn på at psykiatrien fungerer godt, sier Kilden.

— Hvordan har det gått med dem?

— Vår jobb avslutter den dagen dommen opphører. Men dersom noen blir dømt på nytt, vil vi få vite det.

Fortsatt til behandling

De fleste av personene er fortsatt til annen psykiatrisk behandling, selv om de ikke lenger er underlagt tvungen psykisk helsevern. Flere er også til tvangsbehandling, men da uten at hensynet til samfunnet er avgjørende.

Helse Sørøst er det eneste området i Norge som har nøyaktig oversikt over hvem som er dømt til tvungent psykisk helsevern, og hvor de til en hver tid befinner seg.

Fra 1. januar 2002 ble straffeloven endret slik at sikringsinstituttet ble erstattet med særreaksjoner for strafferettslig tilregnelige og utilregnelige personer med alvorlig kriminell adferd og fare for gjentagelse. Dermed ble det innført tre nye reaksjoner: forvaring, tvungen omsorg og tvungent psykisk helsevern.— Vi har etterlyst mer klarhet i hvordan det nye instituttet har vært vurdert. Det er lenge siden denne ordningen ble innført, og det har vært liten oppmerksomhet rundt dette, sier Høyres medlem av justiskomiteen Andre Oktay Dahl.