Bak underskriftskampanjen står Kirkens Nødhjelp, Changemaker, Den norske kirke og Norges Kristne Råd. En 5 meter høy modell av Noas Ark ble plassert utenfor Utenriksdepartementet da underskriftene ble overrakt.

Solheim mente at Noahs ark var et godt symbol, og forsikret om at Norge skal gjøre sitt i forhandlingene i København for å sikre en god avtale, skriver Kirkens Nødhjelp i en pressemelding.

— Ifølge fortellingen om Noas ark i det gamle testamentet, lovet Gud å aldri sende en ny syndflod. Nå ser vi at menneskene forårsaker naturkatastrofer som rammer tusenvis av mennesker hver eneste dag, sa direktør Jens Petter Johnsen i Kirkerådet i sin appell.

Solheim uttrykte glede over det engasjementet kirkene og frivillige organisasjoner har vist i klimasaken.

— Det er mennesker som blir berørt av klimaendringene, og vi trenger menneskelig mobilisering for å vinne denne kampen.