Fiskeridirektoratet stiller som krav at selfangerne må ha gjennomført kurs for å delta i selfangsten. Det vil også i år bli offentlige inspektører på alle selfangstfartøyene.

I Vestisen starter fangsten av klappmyss 20. mars og av grønlandssel 10. april. I Østisen starter fangsten av grønlandssel 23. mars.

(NTB)