Det var Norges Kystfiskarlag som nylig tok opp saken i møte med den Nordatlantiske Kystfiskeralliansen ACFNA. Alliansen består av kystfiskerorganisasjoner fra Canada, Island, Færøyene, Grønland og Norge. I en felles appell til britiske myndigheter krever de øyeblikkelig stans i de radioaktive utslippene.

Alliansen, som har mer enn 30.000 kystfiskere i ryggen, kaller forurensningen av viktige fiskeriområder som uakseptabel, og uttrykker bekymring for hvilke konsekvenser dette på lang sikt vil medføre for miljøet i havet og fiskeriinteressene i området. Kystfiskerne frykter det bare er et tidsspørsmål før atomavfallet også når de øvrige fiskerinasjonene rundt Nord-Atlanteren.

For kort tid siden undertegnet 54 medlemmer av Europarådets parlamentarikerforening en fellesuttalelse mot utslippene av technetium 99 til sjøen. De 54 parlamentarikerne kommer fra 20 europeiske land og representerer hele det politiske spekteret.