I løpet av denne tilfeldig utvalgte uken ble rundt 2000 barn selv utsatt for vold eller var vitne til vold i familien. De fleste av ofrene var under 15 år, mange av dem også under skolealder. Samtidig ble 1000 kvinner utsatt for vold av et menneske de har et nært forhold til.

Mer enn 60 prosent av de registrerte henvendelsene gjaldt fysisk vold. Trusler forekom i mer enn 40 prosent og psykiske overgrep i nærmere 60 prosent av de registrerte henvendelsene, skriver Aftenposten.

Som regel skjer volden i eget hjem, og i 85 prosent av tilfellene er det en mann som er voldsutøver.

— De som skal gi barn ballast og kjærlighet, gjøre barn til mennesker som skal møte samfunnet, er ikke til stede for alle disse barna, sier statssekretær Rita Sletner i Justisdepartementet.

Den såkalte voldsmålingen fra Justisdepartementet baserer seg på registrerte henvendelser til blant annet politi, krisesentre, legevakter, voldtektsmottak, barnevernstjenester, sosialtjenester, vern for eldrekontor og rådgivningskontor for kriminalitetsofre.