TOR KRISTIANSEN

— Det er livsfarlig og strengt forbudt å oppholde seg i og ved jernbanesporet, understreker sikkerhetssjef Vidar Westrheim i Jernbaneverket Region Vest i samtale med Bergens Tidende. Han går nå aktivt ut og advarer særlig barn og unge mot uvettig ferdsel i og ved togsporet.

Jernbaneverket innledet i går kampanjen «Tøffere enn toget» for å bevisstgjøre den unge generasjon om farene ved jernbanesporet. Første stopp i går var Trengereid skole i Bergen. I alt skal 6000 elever ved 44 skoler langs Bergensbanen og Flåmsbanen informeres.

— Jeg blir engstelig hver gang jeg ser noen nær jernbanesporet. Ser jeg folk på skinnene, kvepper jeg til. Vi vet ikke om vi makter å stoppe tidsnok, sier lokomotivfører Olav Brekke til elevene.

Ærlig forteller han hvordan det oppleves å kjøre tog langs Bergensbanen. I 30 år har hatt kjørt tog. Bare en gang har han opplevd en alvorlig ulykke. Nå kjører han Signatur-togene og trives i jobben. Men all den uvettige ferdselen i og ved sporet, gjør ham skremt.

Hurtigtogene langs Bergensbanen har en fart på 130 km/t. Togenes høyeste hastighet i Norge er 160 km/t. I slik fart trenger toget 600 til 800 meter for å stoppe.

— Skal dere krysse en jernbaneovergang, må dere alltid stoppe, se og lytte etter tog, understreker Vidar Westrheim. Elevene lytter og kommer med spørsmål. De vet at toget er farlig. Nå forstår de det i enda større grad.

Det er trygt å reise med tog, men nå skjerpes sikkerheten. Langs perrongene på alle stasjoner males gule striper, så folk ikke skal stå for nær toget når det kjører inn på stasjonen. Region Vest har 300 planoverganger og 470 km jernbaneskinner. Togsporet og mastene langs sporet er ingen lekeplass.