Totalt blir dermed omstillingspakken på 1,5 milliarder kroner.

Helseministeren presiserer at omstillingen må skje, men sier at hun har tillit til styret i Helse Sør-Øst og prosessen som pågår.

Sliter med overforbruk

Helse— og omsorgsdepartementet har uttrykt bekymring over at Oslo universitetssykehus fortsetter å bruke mer penger enn det har fått bevilget.

Gigantsykehuset sliter med et overforbruk på opp mot 50 millioner kroner i måneden. Dette var bakgrunnen for at styret i Helse Sør-Øst var innkalt til møte med statsråden fredag morgen.

Oslo universitetssykehus har et mål om å kutte ytterligere 339 stillinger i 2011.

1, 7 milliarder

Innenfor Oslo kommune sogner i dag 250.000 til storsykehuset, men da 160.000 av pasientene som hadde tilhørt Aker, ble overført til Akershus universitetssykehus fra nyttår, forsvant også 1,7 milliarder kroner fra budsjettet.