Mandag reiste seks personer fra Buskerud. Nye avtaler med utenlandske sykehus kan være i boks innen en måned.

Rikstrygdeverket har nå startet prosjektet Kjøp av helsetjenester i utlandet. Assisterende prosjektleder Nils Eidhammer sier til NTB at 300-400 pasienter fra Buskerud, Østfold og Akershus er klare for å reise til Tyskland for å bli operert.

-Vi jobber også med nye avtaler. Vi har fått tilbud fra sykehus i de skandinaviske landene, sier Eidhammer.

Fylkeskommunen opplyser at prisen på de to hofteoperasjonene er 170.000 kroner inkludert rehabilitering. Prisen på de samme operasjonene i Norge er 212.000 kroner, og da kommer rehabilitering i tillegg.NTB