Bergen tingrett har i en årrekke hatt en ordning med faste forsvarere. En gruppe advokater blir først kontaktet når retten trenger forsvarere til fengslingsmøter. Samtidig forplikter disse advokatene å være tilgjengelig for retten i helger og høytidsperioder.

Til nå har vervet vært fordelt på seks advokater. Nå ønsker retten å utvide ordningen med fire nye forsvarere.

Når søknadsfristen gikk ut var det 30 som hadde meldt sin interesse.

— Vi regnet med mange søkere, men at det skulle være så mange er en positiv overraskelse, sier sorenskriver Martin Tenold i Bergen tingrett.

Nå skal søkerlisten først saksbehandles av tingretten, deretter skal Gulating lagmannsrett gi sin innstilling, før det endelig avgjøres av Domstolsadministrasjonen i Trondheim.

— Hvis man er interessert i å drive med strafferett, er dette et utfordrende og interessant verv. Dessuten er det så mange saker at det også kan inngå som en viktig del av advokatpraksisen, mener Tenold.

Den store interessen skyldes nok også at det ligger gode penger i vervet. Mange som pågripes og fremstilles for fengsling har ingen advokat fra før av. Dermed blir det tildelt en fra listen over faste forsvarere. Nå blir det ti å velge blant.

Kun tre kvinner har søkt. Dette er Line Hvidsten Ingebrigtsen, Jannicke Keller-Fløystad og Beate Hamre.

Her er hele søkerlisten: 1 DYNGELAND, Arild

2 KAYSER, Aksel

3 BERLE, Paal Heinrich

4 JORDAN, Egil

5 DREVLAND, Odd A.

6 BRAATHEN, Knut Harald

7 EIDE, Johan

8 MJELL, Erik

9 SOLTVEDT, Knut Ove

10 INGEBRIGTSEN, Line Hvidsten

11 BIRKELAND, Atle

12 SKOGVOLD, Frode

13 KJELDNER, Ivar

14 KNUDSEN, Rolf

15 RØED, Torstein

16 ENGE, Tor Øystein

17 HARTWIG, Carl Blydt Grung

18 KRISTIANSEN, Per Magne

19 NÅMDAL, Eirik

20 KELLER-FLØYSTAD, Jannicke

21 OTTESEN, Stein Erik

22 JOHNSEN, Stig Åkenes

23 PERSEN, Erik

24 INGEBRIGTSEN, Bjarne

25 HAMRE, Beate

26 AUSTGULEN, Vegard

27 TVEDT, Baard Chr.

28 RÅEN, Einar

29 LILLEVIK, Øystein

30 STRAUME, Bjarte