Tidligere narkomane kvinner som er en del av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) får metadon eller Subutex. De midlene gir ikke rus, men erstatter behovet for blant annet heroin.

Helsedirektoratet har nettopp lagt frem nye statlige retningslinjer for gravide i LAR. Her anbefales det at gravide som går på metadon eller Subutex bør fortsette med dette — selv om barnet blir født med abstinens.

Jordmødre og barneleger reagerer kraftig.

- Graviditet og metadon og Subutex er uforenlig. Prevensjon burde være et kriterium for å få metadon, sier assisterende overjordmor Liv Trønnes ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Hundrevis av barn

Norske kvinner som har brukt metadon i svangerskapet har, ifølge tall fra Helsedirektoratet, hittil født 300 barn. Årlig blir mellom 30 og 60 barn født med abstinens i Norge.

Jordmor Liv Trønnes og avdelingsleder og overlege Sverre Medbøe ved Oslo Universitetssykehus har sett mange spedbarn med abstinens og beskriver det som hjerteskjærende og vondt.

- Alle nyfødte som er utsatt for metadon og Subutex frem til fødsel blir født med en avhengighet, og ca. halvparten medisineres med morfinmikstur. Varigheten er forskjellig, men det kan ta måneder. Spedbarn skal ikke ha morfinmikstur. De skal ha morsmelk, sier Trønnes.

Hun beskriver abstinente barn som urolige, de sover mindre, skriker mye, mange har diaré og kaster opp.

—  Dette er barn som er mange, mange ganger mer krevende enn kolikkbarn. Det er svært belastede kvinner som får metadon. Er det virkelig en rettighet at alle skal få barn? spør hun.

Uheldig for fosteret

-  Mange andre land har samme retningslinjer, hvorfor mener du Norge bør være strengere?

—  I retningslinjene er mor viktigere enn barna. I Norge har vi kjempet frem et lovverk som hjemler for tvang for narkomane mødre, og det blir helt ulogisk når man nå legaliserer en behandling som påfører barn samme skader som illegale stoffer.

Sverre Medbøe er helt enig.

—  Hele det nyfødtmedisinske miljøet ved OUS mener det er uheldig for fosteret å tilvennes opiater i svangerskapet.

-  Er mor viktigere enn barna?

— Hvis vi må prioritere mor eller barn, vil det være barnet som prioriteres, sier seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet.

Abstinenser

- Vi vet ikke hvordan det går med fosteret dersom behandlingen av mor avsluttes i svangerskapet. Vi har ingen dokumentasjon fra forskning på at nedtrapping er trygt for fosteret, mens det er dokumentasjon for sikkerhet for fosteret ved fortsatt LAR-medisinering.

- Hvorfor ber dere ikke LAR-kvinnene avruse seg under svangerskapet, men opprettholde behandlingen?

- Ut fra den samlede kunnskapen vi har, vet vi at det er tryggest både for mor og foster at mor beholder sin LAR-medisin under svangerskap. Vi har likevel en sideanbefaling om at mor kan trappes ned dersom mor vil og det kan gjøres på en faglig forsvarlig måte. Men dette er ikke enkelt: Av de 90 kvinnene som har ønsket å trappe ned er det kun tre som har klart det.

Hva mener du bør gjøres? Diskuter saken i kommentarfeltet.