— Om lag halvparten av søkerne finner vi ikke noe på, opplyser konsulent Hildegunn Sandhalla i Innsynsutvalget til NTB.

Innsynsutvalget ble opprettet etter Lund-kommisjonens dokumentasjon av politisk overvåking.

Når søknadsfristen om innsyn går ut 31. desember i år, regner hun med at utvalget vil ha fått inn om lag 4.000 søknader om innsyn.

Antallet søknader har økt i år, og ifølge Sandhalla kommer det nå inn åtte-ti søknader daglig.

Hittil har det kommet inn 3.420 søknader om innsyn. 1.780 er ferdig behandlet. Av disse har 657 personer fått innsyn, mens 967 har fått avslag.

Så langt har 58 personer fått utbetalt 2,6 millioner kroner i erstatninger. Erstatningene er på mellom 10.000 og 100.000 kroner. Tre personer har fått maksimalerstatning, mens en har fått 90.000 kroner.

RV med krav

Mange av de overvåkede var medlemmer av AKP (m-l) eller aktive i andre organisasjoner på venstresiden.

Nå går Rød Valgallianse ut og krever en offentlig beklagelse fra regjeringen overfor dem som ble ulovlig overvåket. Partiet krever også at taket på erstatningen heves, og at det bør innføres en ordning med billighetserstatning. RV mener ellers at innsynsloven må gjøres permanent og endres slik at ulovlig overvåking straffes.

Parodisk

— Mappeinnsynet begynner å bli parodisk. Her blir de fleste av oss som er ulovlig overvåket og registrert avspist med enkeltnotater, mens overvåkerne går fri, sier nestleder i RV, Chris Hartmann.

Hun mener det er opplagt at den omfattende overvåkingen som avdekkes må føre til en ny gjennomgang av innsynsloven.

— Er det riktig at de som sto for den ulovlige overvåkingen skal gå fri, mens de fleste av dem som ble rammet ikke får erstatning, spør hun.

(NTB)