TRON STRANDtron.strand@bt.no OsloI tillegg skisseres samme løsning for fire transportfly til en verdi av fem-seks milliarder kroner.Andre partier trekker frem en liknende løsning for en flåte av motortorpedobåter. Samlet snakkes det nå altså om 30-40 ekstra og friske milliarder kroner til Forsvaret over en 20-årsperiode. Gjenkjøp på vei ut Stortinget skal 6. juni avgi sin innstilling til stortingsmeldingen om omstillingen i Forsvaret. Overfor Bergens Tidende understrekes det at så mange friske penger til Forsvaret vil bety at kravene om gjenkjøp enten må fjernes helt eller reduseres i betydelig grad. Gjenkjøpsavtaler vil legge press på den norske økonomien. Det kan igjen føre til inflasjon og prispress. De problemene slipper man, hvis pengene i sin helhet kanaliseres til utlandet, og som kjent; penger mangler ikke Norge. Interessante løsninger I stortingsmeldingen legger regjeringen opp til at Forsvarets årlige utgiftsrammer skal være på 28 milliarder kroner. Det dekker både drift og investeringer.Det er det bred enighet om i Stortinget. Hans J. Røsjordes forslag karakteriseres som interessant av andre politiske partier på Stortinget.— Vi leter etter løsninger utenfor den ordinære, årlige rammen. Situasjonen er at flåten av F 16 jagerfly kommer til å stå på bakken i 2015. Vi må ha nye fly. Det kan løses ved at vi kjøper inn 60 jagerfly utenfor budsjettrammen. Hvert fly koster om lag en halv milliard kroner, sier Røsjorde. Eurofighter og JSA Røsjorde ser to muligheter for jagerflyene; enten at alt satses på amerikanske Joint Strike Fighter (JSA). Da vil de første jagerflyene kunne bli levert i 2015. Den andre muligheten er å kjøpe både Eurofighter og JSA. Det europeiske jagerflyet kan trolig leveres fra 2009-2010.Det jobbes i tillegg på spreng med å finne politiske kompromisser om løsninger innenfor rammen av 28 milliarder kroner.Lars Sponheim (V) sier at sentrumspartiene er enige om å holde rammene, men vil ha styrket satsing på verneplikten. Det betyr at færre forsvarsanlegg kan nedlegges. Særlig vil Nord-Norge få beholde flere anlegg enn det som er regjeringens opplegg.