— Utenom de som allerede er i gang, har cirka 30 domstoler så langt meldt sin interesse for å starte med vitnestøtte. Håpet er at alle de interesserte kan komme i gang i løpet av en treårsperiode, sier Kersti Fjørstad, avdelingsdirektør for serviceenheten i DA.

Les også:

Tilbyr hjelp til nervøse vitner

Målet er at alle domstoler i landet skal kunne tilby vitnestøtte.

— Det tror vi at vi skal få til. Men noen tingretter er så små at vi må få til en eller annen form for regionalt samarbeid, sier Fjørstad.

Vitnestøtteordningen er ment å dekke de alminnelige domstolene, til sammen 69 tingretter og seks lagmannsretter.

— Kan budsjettene sette en stopper for ambisjonene om å gjøre vitnestøtteordningen landsdekkende?

— Det tror jeg ikke. Selv om alt til syvende og sist er et budsjettspørsmål, så er det et stort ønske både fra domstolene og oss i administrasjonen om å få til dette, sier Fjørstad.