Over statsbudsjettet for 2011 foreslås det å bruke om lag 2,7 milliarder kroner på CO2-håndtering. Av disse pengene skal 1,53 milliarder kroner gå til fortsatt planlegging og forberedelser av det såkalte «månelandingsprosjektet» for fullskala fangst av CO2 på Mongstad. Regjeringen regner med å kunne legge fram et samlet beslutningsforslag for prosjektet i 2014.

I tillegg foreslås det å bevilge 880 millioner kroner til teknologisenteret for CO2-håndtering på Mongstad. Senteret er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet 2011/2012 og skal teste ut to forskjellige teknologier for CO2-håndtering.

Som del av regjeringens satsing på fornybar energi, bevilges det 40 millioner kroner til utvikling av fornybar energiproduksjon til havs.

Energifondet, som finansierer statsforetaket Enova, forventes å øke inntektene med om lag 50 millioner kroner fra 2010. Fondets samlede inntekter anslås til om lag 1,85 milliarder kroner. (©NTB)