Gjennomsnittet av utbetalinger er 45.000 kroner, mens den øvre grensen for utbetaling er 100.000 kroner. Neste møte i Innsynsutvalget er i august, skriver Klassekampen.

Innsynsutvalget ble opprettet etter Lund-kommisjonens dokumentasjon av omfanget av den politiske overvåkingen i etterkrigstiden.

(NTB)