Da statsbudsjettet for 2012 ble lagt fram i oktober, opplyste regjeringen at kommunesektoren ville få 1 milliarder i skatteinntekter i år. Nye beregninger finansdepartementet har gjort for skatteinngangen, viser at kommunene vil få ytterligere 1,5 milliarder ekstra å rutte med i 2011.

— Det er gledelig at kommunene får styrket økonomien sin og slik sett kan bli i enda bedre stand til å yte gode tjenester til innbyggerne sine, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) til NRK.

— Jeg håper kommunene vil bruke disse enten til investeringer eller til å betale ned gjeld og slik styrke økonomien sin, sier Navarsete.