85 dager i strekk med øs-pøs. Tidenes mest nedbørstunge tremånedersperiode -1397 millimeter i november, desember og januar. Nedbørsrekorder tett som lavtrykk i Nordsjøen.

Nettmøte med klimaekspert Eystein Jansen klokken 12.00 i morgen. Send inn spørsmål nå!

– Dette er foreløpig et uløst mysterium. Klimamodellene viser at vi skal få noe økt nedbør, men ikke i nærheten av det vi nå ser, sier klimaforsker Asgeir Sorteberg til VG.

Han er lavtrykksekspert ved Bjerknes— og Nansen-senteret i Bergen.

Lager nye modeller

Forskerne kaller nedbøren i bergenstraktene de siste månedene for «tusenårsregn». Men pussig nok er det bare to år siden de kom nesten tilsvarende mengder regn og snø i løpet av en tremånedersperiode.

– Det interessante er at antallet lavtrykk som kommer inn mot kysten, bare blir flere og flere. Det kan vi ikke helt forklare ut ifra våre modeller, sier han.

Nå skal forskerne gyve løs på gåten. Klimamodellene skal saumfares.

– Det er mulig de klimamodellene verden hittil har brukt, ikke fanger opp hvordan lavtrykk i Nord-Atlanteren påvirkes og endres, forteller klimaeksperten til VG.

Verre noen mil østover

Selv om det har regnet mye i Bergen, er det ikke i byen det har vært aller verst, rapporterer Storm Weather Center.

— Nedbørmålinger som Storm Weather Center har utført i områdene nær Bergen, viser at det enkelte steder 20-30 kilometer øst for Bergen falt nesten dobbelt så mye nedbør som i Bergen i månedene november-januar, skriver meteorolog Roar Inge Hansen i en pressemelding.

Det betyr 2,5 meter nedbør på tre måneder.

Han forklarer forskjellen med at fjellene forsterker nedbøren.

— Det som kanskje er meste interessant med disse nedbørmålingene er det faktum at i værtyper med sterk vind fra vest og sørvest, som det har vært disse 3 månedene, faller det betydelig mer nedbør et stykke innenfor kystlinjen enn både i kystområdene og også i Bergen. Det er i slike værsituasjoner disse østlige områdene også opplever de mest ekstreme nedbørmengdene på ett døgn, skriver Hansen.

Mer nedbørøkning lenger vest

— De fleste klimaforskere mener at middeltemperaturen i Norge kan stige med 3 grader de neste 100 år og at nedbørmengdene på Vestlandet trolig vil øke med 20 prosent. I tillegg mener de fleste at været blir preget av flere stormer og stor hyppighet av vest og sørvestlig vind. De siste 3 månedene har middeltemperaturen i Bergen vært 3 grader høyere enn normalt og stort sett vind fra vest og sørvest. Kan disse 3 månedene dermed være et forvarsel på hva man kan vente seg om 100 år, spør Hansen.

Han mener dette kan gi utslag som kan være en trøst til bergensere som er redd for å få enda mer regn som følge av klimaendringer.

— Mens Bergen trolig vil få en økning i nedbørmengdene på 20 prosent, vil økningen være betydelig høyere litt lenger inn i landet - trolig 30-40 prosent. Langs kysten derimot er det sannsynlig at økningen i årsnedbøren bare blir på ca. 10 prosent, skriver Hansen.

Men nå er det regnfritt i noen dager - se eventyrbildene og video fra vakre Bergen

SILJE KATRINE ROBINSON