I tillegg oppholder det seg 1200 kurdere fra Nord-Irak i Norge, selv om de egentlig skulle vært sendt hjem.

Årsaken til at disse menneskene fortsatt bor i Norge, er ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) at asylsøkernes hjemland ofte ikke vil samarbeide med norske myndigheter.

— Asylsøkerne har også skapt praktiske problemer ved at de ikke samarbeider. Flere oppgir falsk identitet og hevder at de kommer fra andre land enn de egentlig gjør. Det har vært og er praktisk vanskelig å få sendt noen av de utviste ut, sier avdelingsdirektør Paula Tolonen ved asylavdelingen i UDI til Dagbladet.

Ifølge Tolonen har mange av asylsøkerne som egentlig skulle ha vært vist ut av landet, fått midlertidig arbeidstillatelse av norske myndigheter.