Reidar Hjermann gikk av som barneombud sist fredag, men har søkt stillingen på nytt.

— Jeg vil ikke bruke krefter på å vurdere mitt eget kandidatur opp mot dem som har søkt. Jeg gjør bare det jeg kan for å fremme min egen søknad, sier Hjermann til NTB.

På søkerlisten er det flere som prøvde seg i forrige runde, som har forsøkt seg igjen.

Ida Hjort Kraby, som trakk seg som barneombud, har ikke søkt.

Rask avklaring

8. februar i år ble Ida Hjort Kraby utnevnt til barneombud for perioden 2008–2012 av daværende barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen (Ap).

Ramin-Osmundsen måtte senere forlate sin stilling fordi hun ikke hadde snakket sant om sin rolle rundt utnevnelsen. Hjort Kraby valgte da å trekke seg fra stillingen.

Barne- og likestillingsdepartementet har overlatt til Delphi Consulting å foreta en grundig vurdering av kandidatene. Når det er gjort, skal de legge fram et forslag for departementet med anbefalinger og rangering av aktuelle kandidater.

Departementet skriver i en pressemelding at det er vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid prosessen vil ta, men legger vekt på at Barneombudet har behov for en rask avklaring.

Paul S. Amundsen