Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket forteller til Bergens Tidende at anbudspapirene for dette prosjektet har ligget ute en tid.

— Tidsplanen vi arbeider etter nå er at fristen for å gi anbud på jobben går ut i denne uken, sier Sletner.

— Allerede nå kan vi slå fast at det har meldt seg flere tilbydere med fullgod kompetanse til å utføre oppdraget. I midten av juni vil vi inngå kontrakt med den tilbyderen vi velger. Oppdraget skal utføres i august og september, da det statistisk er størst mulighet for gunstigste vær- og bølge-forhold utenfor Fedje. 1. oktober er datoen for når vi skal ha rapport fra dem som får oppdraget. Kystverket skal så gi sin anbefaling til fiskeri- og kystdepartementet 1. november, sier Sletner.

Viktig signalsak

Sletner sier han er glad for at et enstemmig Storting bevilget de 28 millioner kronene som skal brukes på årets aksjon.

— Dette betyr at vi har fått Stortingets enstemmige tilslutning til de faglige vurderingene vi har gjort til nå. Samtidig er vi ydmyke i forhold til å håndtere risikoen omkring vraket av U 864. Håndteringen av denne miljørisikoen er en viktig signalsak for Norge som miljø- og fiskerinasjon, sier Sletner.

Arbeidet som skal utføres i år, er å få tilgang på kjølen av U 864, undersøke styrken i vitale delere av skroget og kartlegge utbredelsen av de forurensede områdene.

Opprydding neste år

— Siktemålet er at selve oppryddingsaksjonen av vrakrestene av den tyske ubåten og forurensningen fra vraket skal skje høsten 2007, forteller han.

— Vi har behov for å hente inn ekstern kompetanse både når det gjelder den rent tekniske og den miljømessige siden ved en opprenskningsoperasjon. Slik kompetanse finnes i Norge, sier han.

— Det er viktig at departementet får en faglig forsvarlig tilråding om hvordan forurensningsfaren kan fjernes. Derfor har vi gått frem steg for steg for å sikre at vi gjør vårt beste for å gi gode råd, sier beredskapsdirektør Tor Christian Sletner.

Geokonsult