Det er 13,5 mrd. kroner mer enn for inntektsåret 2005, viser tall fra Skattedirektoratet.

Tallene omfatter alle personlige skattytere, både de som fikk skatteoppgjør i juni og de som får skatteoppgjøret nå. 65 prosent av lønnstakerne og pensjonistene og 80 prosent av de næringsdrivende leverte selvangivelsen elektronisk i år.

Tre av fire hadde penger til gode med til sammen 26,3 milliarder kroner. 20 prosent fikk restskatt på i alt 16,6 milliarder. I fjor var andelene med tilgodebeløp og restskatt henholdsvis 75 og 18 prosent.

Over 2,8 millioner skattytere fikk skatteoppgjør i juni. De som får skatteoppgjøret nå er personlig næringsdrivende og deres ektefeller, samt lønnstakere og pensjonister som ikke fikk oppgjøret i juni, i alt 747.000 personer.