— En katastrofe, sier Tommy Wedel i Norsk Sjømannsforbund til Bergens Tidende.

Informasjonssjef i Fjord Line, Atle Kvamme, er sjokkert.

— Vi har ventet på nye regler i flere år nå. Dette er et klart løftebrudd, sier han til Bergens Tidende.

Bergens-baserte Fjord Line og Oslo-rederiet Color Line kan ikke leve stort lenger med de særnorske skattereglene for sjøfolk.

Nullskatt

BNR-eide Fjord Line kan nå komme til å flagge ut bil- og passasjerfergene MS «Jupiter» og MS «Bergen» til Danmark. Dette fordi Danmark og flere andre av våre naboland har innført nullskatt for sjøfolk. Dermed mister 450 ansatte i Fjord Line jobbene sine. Med dagens skattemodell for ferger i utenriksfart taper Fjord Line 40 millioner kroner hvert år.

Color Line, som har flere ferger, taper langt mer, og 2200 ansatte mister jobbene sine hvis Oslo-rederiet gjør alvor av trusselen om å flagge ut.

- Stort tilbakeslag

I statsbudsjettet, som Stoltenberg-regjeringen la frem for noen uker siden, ble det foreslått nye regler som ville gi norske fergerederier mer rettferdige konkurransevilkår i forhold til andre rederier i Norden og Nord-Europa for øvrig. Etter det BT kjenner til velger den nye samarbeidsregjeringen en annen linje når den fredag legger frem sine endringsforslag til statsbudsjettet for neste år.

— Dette er et stort tilbakeslag i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag, som kom oss godt i møte. Nå er vi tilbake til grunnproblemet for Color Line og Fjord Line. Disse rederiene kan ikke drive med et konkurransehandikap på 30-40 prosent i forhold til rederiene i våre naboland, sier direktør i Norges Rederiforbund, Jørgen Vatne, til Bergens Tidende.

Politisk kuvending?

Atle Kvamme sier at Fjord Line i det lengste forsøker å holde på den norske arbeidskraften.

— Men vi har et styrevedtak fra i vinter som sier at vi skal flagge ut hvis dagens ordning fortsetter. Siden vi fikk løfter fra den forrige regjering, med Grete Knudsen i spissen, har vi ventet med å flagge ut. Vi regnet med at nye regler ville innføres fra 1. januar 2002. Nå er vi nødt til å vurdere utflagging igjen, sier Atle Kvamme.

Jørgen Vatne i Norges Rederiforbund reagerer på at regjeringen, som består av Høyre, KrF og Venstre ikke står ved tidligere uttalelser.

— I Stortinget har disse partiene klart støttet innføring av like konkurransevilkår for nordiske rederier, sier Vatne.

I dag er kun Fjord Line og Color Line igjen av norske fergerederier med skip i utenriksfart. Regjeringens utspill omfatter dermed kun disse to rederiene.