Det er syv flere enn i juli 2007. Hittil i år har de samlede dødstallene steget med 41 prosent sammenlignet med fjoråret.

Blant de omkomne i juli var det ni bilførere, ni motorsyklister, tre passasjerer, to mopedister, én syklist, én fotgjenger og én annen trafikant, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I alt 164 personer har omkommet i trafikken hittil i år. Det er en økning på hele 41 prosent i forhold til samme periode i fjor, da 116 personer omkom. De fleste dødsulykkene har skjedd på veier i Hedmark og Møre og Romsdal.

Det er registrert færre personskader så langt i år, men tallet på hardt skadde har gått noe opp. Hittil i år er 499 personer blitt hardt skadet, noe som er en økning på 32 personer sammenlignet med samme periode i fjor.