200 personer har mistet livet i trafikken i løpet av de første ti månedene i 2007. I samme periode 2006 omkom 184 personer i veitrafikkulykker, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding.

Det foreløpige tallet for trafikkdrepte i oktober er 26. De foregående fem årene har det i gjennomsnitt omkommet 18 personer i trafikkulykker i oktober.

Tallene fordeler seg mellom 15 bilførere, tre bilpassasjerer, to motorsyklister, en mopedist og fem fotgjengere.

De omkomne var 20 menn, fem kvinner og ett barn.

Hovedårsaken til ulykkene var utforkjøring og kollisjon med annet kjøretøy.