Hittil i år er 168 personer omkommet i forbindelse med trafikkulykker. I løpet av de sju første månedene i fjor var det tilsvarende tallet 187. Tallet på de omkomne i årets julitrafikk fordeler seg på sju bilførere, ti bilpassasjerer, fire motorsyklister, to syklister og tre fotgjengere. Av de omkomne var 15 menn, seks kvinner og fem barn. Tallene er foreløpige og ventes å stige noe. Dette skyldes regelen om at alle som dør som følge av en inntruffet trafikkulykke, innen 30 døgn etter ulykken, skal føres i tillegg på statistikken.