— Alle personene på listen har fått forhåndsvarsel om utvisning fra Norge. Sakene ligger for tiden til behandling i Utlendingsdirektoratet (UDI), men det tar tid, ofte i lengste laget i flere av tilfellene. Vi har måttet purre unødvendig mye på de sakene vi føler blir gamle, sier leder Jarle Søyland for utlendingsseksjonen i Rogaland politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

De 26 personene på listen er oppført i straffesaksregisteret med til sammen 774 saker. Videre har de totalt 49 dommer, 23 bøter og 88 ikke-avgjorte straffesaker.

UDI er bedt om å prioritere saksbehandlingen for flere av dem.

— Mens sakene ligger i UDI, går de fleste av dem fri og produserer stadig nye straffesaker. Kanskje kan det til sammen dreie seg om 800 saker om en måned. For politiet er dette et stort problem, sier Søyland.

Fra 2002 til 2005 er 64 utlendinger utvist fra Rogaland politidistrikt og transportert ut på grunn av forskjellige straffbare forhold. Av disse er 22 personer straffedømt for å ha benyttet falske reisedokumenter i forbindelse med innreise eller utreise fra Norge. Alle disse er transportert ut.

Assisterende avdelingsdirektør Morten Hansen i UDIs oppholdsavdeling understreker overfor NTB at det er viktig at sakene er best mulig forberedt. Problemstillingen er som regel sammensatt.

— Når det gjelder personer som er dømt for grov vold, gjelder alltid egne hurtighets-prosedyrer. Likevel må det foreligge en rettskraftig avgjørelse for å kunne utvise en person, sier Hansen.

Han understreker at politiet er nærmest til å vurdere hvem som utgjør et så stort problem i distriktet at saken bør prioriteres hos UDI.