TRON STRANDOslo

De resterende syv sambandene må oppgraderes innen utgangen av neste år. Oppgraderingen spenner fra vraking av ferger og dermed nybygg, til mindre oppgradering for de syv sambandene med lavest risiko.

Sambandene Hjellestad — Klokkarvik i Hordaland og Kragerø - Langøy i Telemark er landets farligste.

Lederen av passasjerskipsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet, Konrad M. Havig, sier til Bergens Tidende at kravene er absolutte. Det vil ikke bli gitt unntak eller dispensasjoner fra forskriftene:

— Kravene baseres på forskrifter og forskriftene skal følges. Etter oppgraderingen vil sikkerheten for landets fergepassasjerer bli vesentlig bedre, sier Konrad M. Havig.

Svært mange av landets riksvegferger er gamle og har ikke dobbel bunn. Det betyr at de raskt synker når fergen får en flenge i skroget. For eksempel ved grunnstøting eller kollisjon. For disse stilles det krav om lekkstabilitet eller dobbelt bunn.

Vil stille enda strengere krav Sjøfartsdirektoratet mener sikkerheten bør skjerpes ytterligere. De mener risikoen er for høy på enda flere samband. Men for å stille enda strengere krav, må det en ny forskriftsendring til. Det betyr full saksbehandling og høringsrunde.

En slik innskjerping er meget omstridt fordi veimyndighetene mener det er mer effektivt å bedre sikkerheten på landets veier enn på fergene. De mener at flere liv kan reddes på veien enn til sjøs.

Uvisst hvem som tar regningen Regjeringen skyver kostnadene ved den betydelige fergeoppgraderingen foran seg.

I et brev til Sogn og Fjordane fylkeskommune om kompensasjon for sikkerhetskravene, viser Samferdselsdepartementet til neste års statsbudsjett.

Fylkeskommunene ber om full kompensasjon fra staten for de økte kostnadene som følge av de nye sikkerhetskravene for innenriksferger.

De nye risikoanalysen blir fremlagt i dag. Den er bestilt av Sjøfartsdirektoratet, Vegdirektoratet og Rederienes Landsforening.

Dødsrisiko avgjør Risikoanalysen danner grunnlaget for krav som er hjemlet i forskrifter. Det som avgjør om et samband er farlig eller ikke er risikoen for dødsfall per milliard passasjerkilometer.

Risikoanalysen tar utgangspunkt i flere forhold. Kryssende fartøy, holmer og skjær, kursendringer, antall passasjerer og farlig last er noen av de forholdene som påvirker risikoen til fergesambandet.

Er risikoen mellom fem og seks dødsfall per milliard passasjerkilometer, må fergene oppgraderes eller skiftes ut innen utgangen av 2002. Er risikoen høyere enn seks dødsfall, er fristen for å gjøre noe med fergene 1. januar 2002.

Stoppet i Sogn og Fjordane Flere av fergene med den høyeste dødsrisikoen vil ikke bli oppgradert innen tidsfristen.

Det gjelder blant annet sambandet Hjellestad - Klokkarvik i Hordaland og Askvoll - Værlandet - Bulandet i Sogn og Fjordane.

De to sambandene har en dødsrisiko på 14,3 per milliard passasjerkilometer.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet må det da settes inn midlertidige tiltak, som for eksempel at det settes inn ferger med høyere sikkerhetsstandard.

Ifølge risikoanalysen har Sogn og Fjordane fylkeskommune stoppet planene for bygging av en ny ferge på Askvoll-sambandet. Når det gjelder Hjellestad - Klokkarvik, er rederiet HSD snart ferdig med prosjekteringen av en ny ferge. Det er uvisst når den vil stå ferdig.