Den 58 år gamle mann fikk en pall med trefiberplater over seg på bedriftens lager 8. februar i fjor. Han døde av skadene senere samme dag

Arbeidstilsynets kontroll av Bevola Norge AS har ifølge Østlands-Posten avdekket manglende internkontroll ved bedriften. I tillegg har bedriften forbrutt seg mot arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsgivers ansvar for kartlegging av farer og risikovurdering.