Hvert år blir rundt 2500 personer tvangsinnlagt for psykiske lidelser uten grunnlag i loven, viser en ny rapport fra SINTEF.

Rapporten viser at én av fire henvisninger om tvang blir kjent ugyldige av spesialister de første 24 timene etter innleggelsen. Av totalt 10.000 henvisninger om tvang, rammer dette 2.500 mennesker hvert år, skriver Aftenposten.

Opprørt

Verst er det i kommuner med få ansatte i psykisk helse.

Organisasjonen Mental Helse er opprørt over tallene, og mener det er for lettvint å henvise til tvang.

Men divisjonsdirektør for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet, Ellinor F. Major, mener tallene viser at systemet fungerer. Hun kaller det kvalitetssikring.

52 prosent flere

– Det kan være vanskelig for fastlege og legevakt å vurdere om kriteriene for tvangsinnleggelse er oppfylt. Da er det viktig at psykisk helsevern kan komme inn og vurdere om personen virkelig trenger det, sier Major.

Antall tvangsinnleggelser har økt med 52 prosent siden 2001.

Loven gir adgang til å tvangsinnlegge personer av hensyn til behandlingen eller dersom pasienten er til fare for seg selv eller andre. Syv av ti innleggelser begrunnes ut ifra behandlingshensyn, mens bare 6 prosent tvangsinnlegges fordi de regnes som farlige.