Dette viser en oversikt fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Oversikten viser at rundt en tredel av de 250 utviste personene politiet ikke fikk ut av landet rett og slett ikke var mulig å tvangsreturnere, melder Aftenposten.no.

Grunnen til at det ikke var mulig å returnere dem til hjemlandene, er at de kommer fra land norske myndigheter anser som utrygge, eller land som Norge har problemer med å få en returavtale med.

Flere var dessuten ikke mulig å sende tilbake fordi mange land ikke ønsker å ta imot uidentifiserte personer.

– Vi er avhengig av å kunne dokumentere vedkommendes identitet for å tvangsreturnere dem. Dette er ikke enkelt, sier Ingrid Wirum som er sjef for Politiets utlendingsenhet (PU).

Politiet mener dessuten det er et problem at utviste personer som det er vanskelig å få tvangsreturnert, blir kriminelle gjengangere.