TOR KRISTIANSENTOR HØVIK (foto) Ros fra pasientene kan ikke betjene studielånet. Sykepleielønnen skal ikke være noen biinntekt. Nå har vi en unik mulighet til å presse lønnen opp til et akseptabelt nivå, sa sykepleierstudent Turid Valle Risnes fra Betanien Sykepleiehøgskole til 220 studenter på allmøte i aulaen ved Haukeland Sykepleiehøgskole i går ettermiddag. Kampropene runget og stemningen var høy. Aldri har studentene vært mer samlet i noen aksjon før.

Står samlet Lønnsaksjonen retter seg denne gang direkte mot Hordaland Fylkeskommune. Studentene står uvanlig samlet. Ved selvsyn kunne vi i går se at minst 250 studenter alt har skrevet under på et brev om at de ikke vil ta arbeid på et av sykehusene i Hordaland før begynnerlønnen heves med sju lønnstrinn, mer enn 25.000 kroner. Når brevet sendes om noen dager, regner de med at mer enn 300 studenter har skrevet under på brevet. Jeg skriver under fordi jeg mener det ikke er mer enn rett og rimelig at vi får høyere lønn i forhold til det ansvaret vi har, sier Jannicke Lund. Det er erfaringene fra Stavanger som har fått sykepleierstudentene til å aksjonere. Der økte lønnen med fem lønnstrinn etter to måneders aksjon. Samtidig økte også lønnen for vernepleiere og sosionomer. Sykepleierne i Stavanger tilbys nå lønnstrinn 25 som begynnerlønn. I Hordaland er begynnerlønnen lønnstrinn 20.

Lønner dårligst Hordaland er et av de fylkene som lønner sine medarbeidere dårligst. Nå aksjonerer vi så lenge som nødvendig og venter svar innen midten av januar, sa Lars Jørgen Petersen fra Diakonissehjemmets sykepleiehøgskole. Studentene vil ikke ta jobb ved Haukeland Sykehus, Sandviken Sykehus, Kysthospitalet og sykehusene på Valen, Odda, Stord og Voss før lønnen heves.