De tre store dyreparkene i Norge — Kristiansand, Namsskogan og Polar Zoo i Bardu - har til sammen hatt rundt 30 ulver i fangenskap de siste årene. I øyeblikket er kun fem dyr tilbake, skriver Nationen.

— Vi har hatt ulver siden 1992, og var den første dyreparken i Norge som begynte å merke innavlsdefekter - blant annet at ulvevalper ble født svaksynte eller blinde, opplyser parkdirektør Arne Magne Robstad i Kristiansand.

Seniorrådgiver Øystein Størkersen i Direktoratet for naturforvaltning (DN) mener det er positivt at dyreparkene tar grep for å hindre innavl. Ifølge Størkersen vil import av ulv fra utlandet kunne bedre dyrenes velferd.