Om PER ORDERUD:

1. Er tiltalte Per Kristian Orderud skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på faren Kristian Magnus Orderud, red. anm.)

Svar: Ja

2. Er den i spm. 1 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Svar: Ja

3. Er tiltalte Per Kristian Orderud skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på moren Marie Orderud, red. anm.)

Svar: Ja

4. Er den i spm. 3 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Svar: Ja

5. Er tiltalte Per Kristian Orderud skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på søsteren Anne Orderud Paust, red. anm.)

Svar: Ja

6. Er den i spm. 5 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Svar: Ja

Om VERONICA ORDERUD:

7. Er tiltalte Veronica Orderud skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Kristian Magnus Orderud, red. anm.)

Svar: Ja

8. Er den i spørsmål 7 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Svar: Ja

9. Er tiltalte Veronica Orderud skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Marie Orderud, red. anm.)

Svar: Ja

10. Er den i spørsmål 9 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Svar: Ja

11. Er tiltalte Veronica Orderud skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Anne Orderud Paust, red. anm.)

Svar: Ja

12. Er den i spørsmål 11 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Svar: Ja

Om KRISTIN KIRKEMO HAUKELAND:

13. Er tiltalte Kristin Kirkemo Haukeland skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Kristian Magnus Orderud, red. anm.)

Svar: Ja

14. Er den i spørsmål 13 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Svar: Ja

15. Er tiltalte Kristin Kirkemo Haukeland skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Marie Orderud, red. anm.)

Svar: Ja

16. Er den i spørsmål 15 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Svar: Ja

17. Er tiltalte Kristin Kirkemo Haukeland skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Anne Orderud Paust, red. anm.)

Svar: Ja

18. Er den i spørsmål 17 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Svar: Ja

19. Er tiltalte Kristin Kirkemo Haukelandskyldig i å ha truet med en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn seks måneders fengsel, under slike omstendigheter at trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt, eller medvirket til dette. (Plassering av sprengstoff under bilen til Anne Orderud Paust den 15. juli 1998, red. anm.)

Svar: Nei

Om LARS GRØNNERØD:

20. Er tiltalte Lars Grønnerød skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Kristian Magnus Orderud, red. anm.)

Svar: Ja

21. Er den i spørsmål 20 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Svar: Ja

22. Er tiltalte Lars Grønnerød skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Marie Orderud, red. anm.)

Svar: Ja

23. Er den i spørsmål 22 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Svar: Ja

24. Er tiltalte Lars Grønnerød skyldig i å ha medvirket til å forvolde en annens død? (Drapet på Anne Orderud Paust, red. anm.)

Svar: Ja

25. Er den i spørsmål 24 beskrevne medvirkning utført med overlegg?

Svar: Ja

Straffeutmålingen i saken finner ikke sted før etter påske.