Alle de unge er omkommet som førere eller passasjerer i bil. I gjennomsnitt de siste fem årene har 17 personer omkommet i trafikkulykker i april.

I årets fire første måneder har 88 personer omkommet i trafikken. I 2000 var det tilsvarende tallet 90 personer.

Blant de omkomne sist måned var 9 bilførere, 12 bilpassasjerer, 1 motorsyklist og 3 fotgjengere. 14 av dem som døde var menn, og 11 kvinner.

NTB