• 16 bøyelastere, som går mellom norsk sokkel og produksjonsanlegg på land, har enkeltskrog. De tar opptil 150.000 tonn olje.
  • 500-600 oljetankere med enkeltskrog laster og losser olje på Mongstad i året. Det er mellom 20 og 30 prosent av alle anløp.

EU-kommisjonen bekrefter overfor Bergens Tidende at de vil foreslå seilingsforbud for alle oljetankere med enkelt skrog og som er større enn 30.000 dødvekttonn innen 2010. Skip som er mindre enn dette blir bannlyst fra 2015. Ekstra gamle tankskip får ikke nærme seg EU-farvann fra 2005.

Norske myndigheter aksjonerer også etter den siste oljekatastrofen i Europa. Oljedirektoratet (Od), i samarbeid med Statens Forureningstilsyn, vil be alle selskaper som opererer på norsk sokkel om å komme opp med nye risikovurderinger av både lasting og lossing av bøyelastere, samt for trafikken med bøyelasterne inn og ut av norske havner. Od opplyser at et brev om saken vil bli sendt ut til selskapene i løpet av desember.

58 norske tankere berøres

På verdensbasis kontrollerer norske redere 142 oljetankere, av disse er det 91 tankskip og 51 bøyelastere (også kalt shuttletankere). Hele 58 av 142 tankere har enkle skrog eller er bygget på en måte som gjør at de må hogges opp de nærmeste årene. Informasjonssjef Marit Ytreeide i Norges Rederiforbund opplyser at 49 av de 91 tankskipene har doble skrog, mens 42 vil bli behandlet som tankskip med enkle skrog. Av bøyelasterne har 35 doble skrog, mens 16 ikke har det.

Oljetankeren «Prestige», som gikk ned utenfor Spania i november, var 26 år gammel og hadde enkelt skrog. Det dramatiske forliset og forurensningen som lasten av tung fyringsolje medfører, har ført til en rask og kontant reaksjon fra EU-landene.

Offentliggjøres fredag

EU-kommisjonens transportkommissær, Loyola de Palacio, har sagt at tragedien kunne vært unngått — hvis regelverket hadde vært strengere. Som sagt, så gjort. I begynnelsen av desember fremmet både Kommisjonen og EUs transportministere omfattende forslag om innskjerping av reglene, som en følge av «Prestige»-forliset. På toppmøtet i København i forrige uke ble alle forslagene godkjent av EUs stats- og regjeringssjefer. Nå arbeider Kommisjonen på spreng med å utforme de konkrete forslagene.

Loyola de Palacios pressetalsmann, Gilles Gantelet, sier til Bergens Tidende at Kommisjonen fredag vil offentliggjøre en rekke forslag. Disse vil få store konsekvenser for transport av olje i Europa.

Det er særlig to forslag Gantelet trekker frem:

  • Et umiddelbart forbud mot transport av fyringsolje og andre tunge oljer til og fra EU-havner av tankskip med enkle skrog.
  • En raskere utfasing av og forbud for tankskip med enkle skrog enn det FNs skipsfartsorganisasjon IMO, vedtok i april i fjor.
  • De aller fleste tankskip med enkle skrog vil få seilingsforbud i EUs farvann fra 2010. Det betyr at tankskipene vil få seilingsforbud fem år tidligere enn det som tidligere er vedtatt.

— Forslagene gjennomføres under forutsetning av at Europa-Parlamentet og Rådet godkjenner disse. EU vil gjennomføre dette uavhengig av IMO, men vil samtidig arbeide for at reglene også blir gjennomført på verdensbasis av IMO, sier Gantelet.

Store konsekvenser

Det var i går betydelig forvirring i det internasjonale og nasjonale skipsfartsmiljøet om hvilke forslag EU faktisk vil komme opp med. Sjøfartsdirektoratet hadde for eksempel ikke fått noen opplysninger og ble informert av Bergens Tidende. Det samme ble Norges Rederiforbund.

Informasjonssjef Marit Ytreeide sier at en tidligere utfasing av tankskip enn det IMO har vedtatt «kan få store, økonomiske konsekvenser.» Norges Rederiforbund vil imidlertid avvente de konkrete forslagene før de kommer med nærmere kommentarer.

Det var i går ikke mulig å få eksakte tall på hva den tidligere utfasingen vil koste norske redere, men det er snakk om hundrevis av millioner kroner. En utfasing i 2010 i stedet for 2015 vil ramme «minst 25 norskkontrollerte tankskip».

Enkle skrog på Mongstad

Norges Rederiforbund bekrefter at det EU bestemmer seg for også vil bli innført i Norge på grunn av EØS-avtalen.

Norge er en stormakt innen oljefrakt og Europas nest største oljehavn er Mongstad. Statoils informasjonssjef Rannveig S. Stangeland sier at selskapet «benytter dobbeltskrog i den grad det er mulig».

— Mellom 70 og 80 prosent av alle tankskip som anløper Mongstad har dobbelt skrog, opplyser Stangeland.

Vel 2100 tankskip anløper Mongstad hvert år. 20 - 30 prosent har altså enkle skrog. Det betyr at mellom 420 og 630 tankskip med enkle skrog hvert år anløper Europas nest travleste oljehavn.

— Vi ønsker EU-initiativet velkommen, men det er ikke lett å gjennomføre en utfasing av enkle skrog over natten, sier Stangeland.

Hun understreker at Statoil ikke godtar at tunge oljer - som fyringsolje - fraktes av skip med enkle skrog. «Prestige»-ulykken kunne dermed ikke skjedd i farvannet ved Mongstad.