Det var fredag at styret i SkandiaBanken besluttet å nedbemanne finansrådgivingsdelen sin fra 41 til 16 årsverk. Det betyr at de kvitter seg med drøyt 60 prosent av sine ansatte etter bare halvannet års drift.

Rådgivningsdelen utgjør en egen resultatenhet, som selv skal tjene penger på sin rådgiving både til SkandiaBanken og andre bankers kunder.

Nedbemanningen her får derfor ingen direkte effekt på internettbanken og de 170 000 som er kunder der.

Finansrådgiverne er spredt rundt om i de fire største byene i Norge. Etter det Bergens Tidende kjenner til, vil virksomheten i Stavanger nå bli lagt helt ned. Hvor mange som forsvinner ved hvert av de tre andre kontorene er ennå ikke helt klart. I Bergen sitter det åtte som er ansatte i finansrådgivingsvirksomheten i Fyllingsdalen.

Velger bankbøker

Jobben deres har først og fremst vært å selge sine rådgivningstjenester til personkunder. Rådgivingen har først og fremst vært rettet mot plassering av penger, men også mot forsikring og finansiering,— altså utlån. De som jobber der er stort ett yngre mennesker med økonomutdannelse.

Årsaken til den sterke nedbemanningen etter så kort tid, er den stadig mørkere situasjonen i kapitalmarkedene. Verdiene på børsene har bare falt, og stadig flere flytter pengene sin over på trygge bankbøker.

Aldri vært mer lønnsomt

Bare SkandiaBanken selv økte innskuddene sine med 1,7 milliarder kroner bare i løpet av juni og juli. Normalt daler innskuddsporteføljen noe i sommermånedene, men for SkandiaBanken økte den med hele 23 prosent på disse to månedene.

Årsaken er ikke bare kollapset på børsene, men også det faktum at realavkastningen på bankinnskudd ikke har vært bedre på svært lenge.

Flere banker tilbyr innskuddsrente på over syv prosent for visse minimumsbeløp. Med ne prisstigning på et par prosent og 28 prosent kapitalskatt betyr det at sparepengene reelt sett vokser i bankene. Og det har norske banksparere kun opplevd noen helt korte perioder i hele etterkrigstiden.

Også andre kutter årsverk

Det er ikke bare finansrådgivere som nå forsvinner ut av de store finans- og meklerhusene. Tidligere har Nordea Securities kvittet seg med 100 medarbeidere på grunn av den slappe aktiviteten i investeringsmarkedene. Også meklerhuset First Securities har meldt at de kvitter seg med ti av sine 110 ansatte.

De drøyt 100 som jobber i selve internettbanken til SkandiaBanken i Norge, blir ikke berørt av denne nedbemanningen. Denne rene nettbanken har sitt ”hovedkontor i Norge” i Bergen, med alle sine ansatte plassert i Fyllingsdalen.