25 personer ble drept i løpet av årets første seks måneder. Det er en økning på 47 prosent i forhold til i fjor.

— Et slikt tall er meget bekymringsfullt, spesielt hvis denne trenden skulle fortsette, sier fungerende avdelingsleder Svein Kjus ved avdeling for taktisk etterforskning i Kripos.

Siden 1980-tallet er det stort sett blitt begått mellom 30 og 40 drap hvert år. Unntaket er 1991, hvor hele 55 personer ble drept.

Skulle like mange personer bli drept siste halvår i år som i det første, vil 2002 legge seg inn like bak det elleve år gamle rekordtallet. Trippeldrap både på Geilo og i Oslo tidligere i år bidrar sterkt til den voldsomme økningen, som kommer frem i Politidirektoratets ferske halvårsrapport.

Mange drap i vinter

Svein Kjus i Kripos har likevel håp om å unngå rekordtall for 2002.

— I år hadde vi uvanlig mange drapssaker de første tre månedene. Tallet har vært mer stabilt nå i det siste, sier Kjus.

Også Politidirektoratet følger utviklingen med argusøyne.

— Tallene har vært høye de siste kvartalene, men det er for tidlig å tolke noen ny tendens ut av statistikken, sier rådgiver Liv Hilde Birkelund i Politidirektoratets seksjon for analyse og forebygging.

Både Kjus og Birkelund forteller at en tidligere har reagert på høye drapstall første halvår, for så å se at tallet flater ut til normalen innen nyttår.

— Statistikken for 2002 kan komme til å se annerledes ut ved årsskiftet. Men det vil være svært bekymringsfullt om det høye tallet holder seg ut året, sier Kjus.

Flest blir drept østpå

Det er på Østlandet de fleste drapene skjer. Hele 19 av årets 25 drap fant sted i østlandsområdet.

— Det er ikke noe oppsiktsvekkende i det, mener Kjus og viser til den høye befolkningstettheten rundt Oslofjorden i forhold til resten av landet.

Sogn og Fjordane er forskånet fra å være på årets statistikk, mens det har vært ett drap i Hordaland.

I januar ble en 19 år gammel kvinne skutt og drept i Kvinnherad av sin 23-årige samboer. 23-åringen tok etterpå sitt eget liv.

Ukjente gjerningsmenn

Løsningen på mordgåtene er ikke alltid like åpenbar for drapsetterforskerne som den var i Kvinnherad.

— Vi opplever langt flere drap med ukjent gjerningsmann enn tidligere. Derfor er det blitt vanskeligere og mer tidkrevende å oppklare drapssakene, sier Kjus.

Politiet finner likevel nesten alltid frem til gjerningsmannen. Oppklaringsprosenten de siste 25 årene er på hele 98 prosent.

— På disse årene har vi totalt 16 drap som fortsatt er uoppklarte, sier Kjus.

Også drapsforsøk øker

Politidirektoratets halvårsrapport viser også en dramatisk økning i anmeldelser for drapsforsøk. 39 slike saker er anmeldt hittil i år, noe som er en økning på utrolige 133 prosent.

Foruten drap og drapsforsøk, er det helst innen vinningskriminalitet at tallene stiger.

— For første gang på ti år ser vi en økning av grove tyverier. Vi vil følge de tallene nøye resten av året for å finne ut hva som ligger bak. Spesielt er det tyverier fra hus og villa som ser ut til å være i skuddet, sier Liv Hilde Birkeland i Politidirektoratet.