Høyesterett mener at mannen brøt grunnleggende navigasjonsregler da ulykken skjedde 26. juli 1997, skriver Stavanger Aftenblads nettutgave.

Mannen svingte krapt foran en liten plastbåt som veltet. Dette medførte at en 35 år gammel mann fra Sauda falt over bord og druknet.

Både Ryfylke herredsrett og Gulating lagmannsrett dømte 25-åringen også for promillekjøring, men dette har Høyesterett avvist fordi det hersker for mye tvil om hvor høy promille mannen hadde.

I Høyesteretts dom heter det at 25-åringen egentlig hadde fortjent en lengre straff, men at den lange tiden som er gått siden ulykken er en klart formildende omstendighet.NTB