-Dette er den verste natten vi har hatt til nå. Til tross for tilstrekkelig bemanning for å kjøre tre presser og ingen syke mannskaper, mangler det 235.000 eksemplarer, sier informasjonssjef Anne Lise Gjetvik i Aftenposten til NTB.

Gjetvik understreker at de tre pressene normalt ville kunne produsere oppimot 375.000 eksemplarer i løpet av et 5 timers nattskift.

-Dette bærer preg av at det foregår ulovlige aksjoner som vi har hevdet, sier Gjetvik.

Problemene i Schibsted Trykk går nå på femte døgnet.NTB