Det er kun faren for oljelekkasjer som er kartlagt.

Samtlige tidligere norske fiskeri— og miljøvernministre de siste tiårene har forlatt sine poster uten å sørge for å få klarhet i hva kjente skipsvrak og forurensede fjorder inneholder av natur- og helseskadelige miljøgifter, skriver Aftenposten.

– Vår kartlegging, som i 2006 resulterte i en omfattende rapport, fokuserte på faren for akutt forurensning, og da først og fremst olje, sier rådgiver Hans Petter Mortensholm i Kystverket.

– Planen var at vi nå snart skulle komme i gang med en studie av annen forurensningsfare. Det var vår intensjon at blant annet Murmansk skulle undersøkes i høst, sier han.

I Kystverkets rapport fra 2006 ble de 30 vrakene med størst risiko for akutt forurensning vurdert.

– Dette er de vrakene vi mener det er størst grunn til å følge med på. Som et resultat av det arbeidet ble Norvard utenfor Moss tømt for olje ved årsskiftet og tømming av Welheim utenfor Florø settes i gang nå i august, sier Mortensholm.

De neste på listen er noen av krigsvrakene i Ofotfjorden og Vesterålen i 2010.

Mortensholm mener at Murmansk ikke er blant de verste vrakene.

– Situasjonen er nok lik eller verre for andre vrak. Det spesielle med Murmansk er vel at vraket synes over havflaten, og sånn sett også er et søppelproblem for lokalmiljøet. Forurensningsfaren fra vraket er til nå kun basert på spekulasjoner, sier han.

Mikalsen, Steinar