Dunkene var plassert der av en mann som var nervøs for å plassere dem på en anvist plass foran politistasjonen i Moss. Mannen er av dem som er siktet for distribusjon av den metanolinfiserte spriten.

Politiadjutant Jon Aga ved Østfold politidistrikt sier til NTB at det generelt har vært dårlig respons på oppfordringen fra politiet om å levere fra seg smuglersprit anonymt. I Stavanger er det innlevert vel 170 liter.

— Vi forsøker derfor noe nytt, og har innledet et samarbeid med advokatforeningen i Moss om full anonymitet ved innlevering av metanolsprit.

Advokat Morten Storm har påtatt seg oppgaven med å ta imot meldinger om spritdunker som ønskes tilbakelevert, og han vil bistå ved innleveringen. Advokater har som kjent taushetsplikt overfor politiet, sier politiadjutant Jon Aga til NTB.

Ennå har ikke politiet i Moss fått tilbakemelding fra Rettsmedisinsk institutt med bekreftelse eller avkreftelse på at de to som er døde i kjølvannet av metanolsaken, har drukket sprit tilsatt metanol. Aga håper på en tilbakemelding fredag eller mandag.

(NTB)