I dag er etter planen siste dag av tiltaltes forklaring. Han skal avslutte forklaringen fra Utøya. Deretter vil aktor komme inn tiden etter 22. juli og spørsmål rundt Breiviks tilregnelighet.