• Fremleggelsen av rapporten minutt for minutt i bunn av saken.

- Kommisjonen har samlet seg om seks hovedfunn og 31 enstemmige anbefalinger for å styrke beredskapen og bedre samfunnets evne til å avverge, bekjempe og håndtere angrep, sa Bech Gjørv.

Hun takket for oppdraget, som hun sier har vært krevende og meningsfylt, og presiserte til slutt at det haster med tiltak.

Den formelle overrekkelsen skjedde i statsministerboligen i Parkveien i Oslo, ett år og én dag etter at regjeringen ga kommisjonen oppdraget med å undersøke hva som skjedde - og hva som gikk galt - før, under og etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli i fjor.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) takket kommisjonen for dens arbeid med rapporten, som han sier er av stor samfunnsmessig betydning.

- Det er ikke slik at en rapport kan gjøre om på det som skjedde 22. juli. Likevel er rapporten viktig fordi den gir oss fakta, kunnskaper og forståelse av det som skjedde, sa statsministeren da han mottok rapporten. Både han og Bech Gjørv mener rapporten har en verdi i seg selv fordi den er en sammenstilling av det som skjedde i fjor sommer.

Kommisjonslederen sa mandag morgen at hun håper rapporten «kan bli et godt grunnlag for en diskusjon om hvordan vi vil ha det i Norge». Fra statsministerboligen dro hun rett videre til Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo, hvor hun skal presentere rapporten på en pressekonferanse klokken 13.