Mens Inga Bejer Engh ledet utspørringen av Breivik i går, er det hennes kollega Svein Holden som har overtatt utspørringen i dag.

I går nektet Breivik å svare på spørsmål om reisen til Liberia, der han hevder han møtte en serbisk nasjonalist. I løpet av dagen sa han over hundre ganger at han ikke ville svare.

- Gjør god jobb

Politisk redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, er leder for mediegruppen for 22. juli. Han mener Engh gjorde en meget god jobb, til tross for at det kom sparsomt med opplysninger fra Breivik.

Droppet hilsen- Hun har en høflig, men veldig borende stil. Hun greier å avkle Breivik det grandiose verdensbildet han tegner i sitt manifest. Det gloriøse blir grått. Hun slår sprekker i det selvbildet han prøver å skape, sier Stanghelle.

Tirsdag fikk Engh kritikk fra kommentarorer for at hun snakket til Breivik som til et barn. Onsdag la hun om stilen og ble mer konfronterende.

- Spisser seg til

- Vi ser relativt ofte i den typen utspørringer over lang tid, at aktor begynner forsiktig, men så tilspisser det seg etter hvert, sier Stanghelle.

- Prøvde hun virkelig å få Breivik til å svare, eller ville hun demonstrere at han ikke ønsket det?

- Begge deler. Jeg tror hun prøver å avdekke fakta. Hun illustrerer at slik han fremstiller seg selv i kompendiet, som en viktig brikke i en verdensomspennende, antiislamsk motstandsbevegelse, det blir redusert til noe mer prosaisk.

Aktoratet er ferdig med utspørringen om Knights Templar. I dag er det statsadvokat Svein Holden som spør om Breiviks tilknytning til frimureriet, hans næringsvirksomhet, aksjehandel og økonomiske situasjon.

Breivik har så langt svart på spørsmålene han har fått.