I 1999 var overskuddet 10,2 milliarder. De elleve første månedene i fjor viste et overskudd på driftsbalansen på 177,4 milliarder kroner. Overskuddet for de elleve første månedene året før var 36,9 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Handelen med varer og tjenester overfor utlandet ga Norge et overskudd på 24,7 milliarder kroner i november i fjor, det høyeste overskuddet for én enkelt måned noensinne. Dette er en økning på 11,9 milliarder kroner fra november 1999.

De elleve første månedene i fjor viste vare— og tjenestebalansen et overskudd på 201,5 milliarder kroner, i hovedsak oppnådd i handelen med varer overfor utlandet.NTB