Fra januar til mai i år mistet 110 personer livet i trafikken, viser en oversikt fra Trygg Trafikk.

De omkomne i mai er 11 bilførere, fem bilpassasjerer, tre motorsyklister og tre fotgjengere. Av de til sammen 16 omkomne i bil døde fire i kollisjon med annet kjøretøy og 12 i utforkjøringsulykker.

Av de omkomne var 14 menn, sju kvinner og ett barn.

NTB