— 22 av de 24 som har avsluttet praksisperioden har fått tilbud om forlenget kontrakt i bedriftene der de var utplassert. Noen er også blitt fast ansatt. I minst fem tilfeller ble det opprettet egne stillinger for kandidatene, forteller Rønnaug Tveit, daglig leder på Karrieresenteret.

Kompetansekraft er et samarbeid mellom Karrieresenteret, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Aetat som yter lønnstilskudd. Prosjektet avsluttes neste høst.

— Arbeidsgiver må være villig til å ansette en kandidat med en utdannelse som bedriften har liten eller ingen erfaring med fra før. Deretter får de risikofritt prøve ut ny kompetanse i seks måneder. Kandidatene får på sin side relevant praksis fra næringslivet, påpeker Tveit.

Bare de som har tatt utdanningen sin i Bergen kan søke på stillingene i kompetansekraft. Stillingsannonsene utformes av bedriftene og Karrieresenteret i fellesskap.

— I sjeldne tilfeller har vi opplevd at akademikeren er blitt en slags maskot. Det er ikke det vanlige. Derfor er vi også nøye med at bedriftene må definere arbeidsoppgavene til kandidatene på forhånd. Etter to års drift ser vi at bedriftene blir stadig mer opptatt av hvilken kompetanse de kan tilegne seg, og mindre opptatt av lønnstilskuddet. Det langsiktige målet er å endre holdninger. Neste gang bedriften skal rekruttere medarbeidere, skal det være en selvfølge at også nyutdannede akademikere tas med i betraktningen, sier Rønnaug Tveit.