— Våre medlemmer ønsker at kommisjonen får et best mulig handlingsrom og åpen tilgang på informasjon. Vi støtter deres ønske om innsynsvern fordi vi tror det vil gjøre det lettere å få relevante fakta på bordet, sier støttegruppas leder Trond Blattmann.

Tirsdag forrige uke ba 22. juli-kommisjonen Justisdepartementet om unntak fra offentlighetsreglene i form av en egen særlov. Dette for at personer som kommer med opplysninger til kommisjonen ikke skal frykte for at sensitiv informasjon gjøres offentlig eller gir personlige konsekvenser.

— Støttegruppas styre har møtt kommisjonen ved flere anledninger, og gitt uttrykk for at de ønsker stor grad av åpenhet fra kommisjonen omkring de problemstillingene de jobber med. Likevel mener vi det kan være formålstjenlig med større grad av kildevern i granskingsfasen, sier Blattmann.

Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli er opprettet for å ivareta og fremme

interessene til de overlevende, pårørende, etterlatte og berørte etter bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli.

Justisdepartementet har foreløpig ikke konkludert i saken.